Lorem Ipsum केवल प्रिन्टिंग र typsetting उद्योग को डमी पाठ हो। लोरेम इप्सम १ 15०० को दशकदेखि नै उद्योगको मानक डमी पाठ बनेको छ, जब एक अज्ञात प्रिन्टरले प्रकारको गल्ली लिई यसलाई टाइप नमूना पुस्तक बनाउनका लागि स्क्र्राम गरे। यो केवल centuries शताब्दीमा मात्र बाँचेको छ, तर इलेक्ट्रोनिक टाइपसेटि theमा पनि उफ्रिन्छ, बाँकी नै अपरिवर्तित। […]
"/> हाम्रो बारेमा - Line Khabar
Line Khabar
बुधबार, साउन ९, २०८१ | July 24, 2024

हाम्रो बारेमा

Lorem Ipsum केवल प्रिन्टिंग र typsetting उद्योग को डमी पाठ हो। लोरेम इप्सम १ 15०० को दशकदेखि नै उद्योगको मानक डमी पाठ बनेको छ, जब एक अज्ञात प्रिन्टरले प्रकारको गल्ली लिई यसलाई टाइप नमूना पुस्तक बनाउनका लागि स्क्र्राम गरे। यो केवल centuries शताब्दीमा मात्र बाँचेको छ, तर इलेक्ट्रोनिक टाइपसेटि theमा पनि उफ्रिन्छ, बाँकी नै अपरिवर्तित। यो १ 60 s० को दशकमा लोरेम इप्सम परिच्छेदहरू समावेश भएको लेटरसेट शिटहरूको विमोचनको साथ लोकप्रिय भयो र हालसालै डेस्कटप प्रकाशन सफ्टवेयरको साथ एल्डस पेजमेकरले लोरेम इप्समको संस्करण पनि समावेश गर्‍यो।Lorem Ipsum केवल प्रिन्टिंग र typsetting उद्योग को डमी पाठ हो। लोरेम इप्सम १ 15०० को दशकदेखि नै उद्योगको मानक डमी पाठ बनेको छ, जब एक अज्ञात प्रिन्टरले प्रकारको गल्ली लिई यसलाई टाइप नमूना पुस्तक बनाउनका लागि स्क्र्राम गरे। यो केवल centuries शताब्दीमा मात्र बाँचेको छ, तर इलेक्ट्रोनिक टाइपसेटि theमा पनि उफ्रिन्छ, बाँकी नै अपरिवर्तित। यो १ 60 s० को दशकमा लोरेम इप्सम परिच्छेदहरू समावेश भएको लेटरसेट शिटहरूको विमोचनको साथ लोकप्रिय भयो र हालसालै डेस्कटप प्रकाशन सफ्टवेयरको साथ एल्डस पेजमेकरले लोरेम इप्समको संस्करण पनि समावेश गर्‍यो।Lorem Ipsum केवल प्रिन्टिंग र typsetting उद्योग को डमी पाठ हो। लोरेम इप्सम १ 15०० को दशकदेखि नै उद्योगको मानक डमी पाठ बनेको छ, जब एक अज्ञात प्रिन्टरले प्रकारको गल्ली लिई यसलाई टाइप नमूना पुस्तक बनाउनका लागि स्क्र्राम गरे। यो केवल centuries शताब्दीमा मात्र बाँचेको छ, तर इलेक्ट्रोनिक टाइपसेटि theमा पनि उफ्रिन्छ, बाँकी नै अपरिवर्तित। यो १ 60 s० को दशकमा लोरेम इप्सम परिच्छेदहरू समावेश भएको लेटरसेट शिटहरूको विमोचनको साथ लोकप्रिय भयो र हालसालै डेस्कटप प्रकाशन सफ्टवेयरको साथ एल्डस पेजमेकरले लोरेम इप्समको संस्करण पनि समावेश गर्‍यो।

हाम्रो समूह